Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей за інфекційного ларинготрахеїту

Б. В. Борисевич, В. В. Лісова, М. С. Криштоп
2013 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Представлено результати гістологічних дослі-джень нирок і міокарду курей, які загинули від інфек-ційного ларинготрахеїту. Встановлено, що в нирках реєструються розлади кровообігу в вигляді розши-рення та переповнення кров'ю кровоносних судин строми органа, екстракапілярний серозний гломеру-лонефрит і дистрофічні зміни та руйнування епіте-лію канальців. У міокарді провідною патологією була зерниста дистрофія м'язових клітин. Окрім того реєструвалися фрагментація та дезорієнтація м'язових
more » ... ія м'язових волокон. У епікарді та ендокарді мікроско-пічних змін не було. The results of histological studies of kidneys and myocardium of chickens that died of infectious laryngotracheitis have been shown. It was found that circulatory disorders in the form of expansion and overflow of blood with blood vessels of body stroma, extra serosal capillary glomerulonephritis and degenerative changes and destruction of epithelial tubules are registered in the kidneys. In the myocardium the leading pathology was granular dystrophy of muscle cells. In addition, fragmentation and disorientation of muscle fibers was registered. In the epicardium and endocardium there were no microscopic changes.
doi:10.31210/visnyk2013.04.13 fatcat:mlu2fbcd4bfh3mpbfihf6ssrra