Η εμπράγματη υποθηκική αγωγή κατά τον Αστικό Κώδικα και το ν.δ. 17.7./13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» [article]

Μαρία Ιακωβίδου, Democritus University Of Thrace, Democritus University Of Thrace
2018
doi:10.26257/heal.duth.5418 fatcat:io7y3ohe7bfcnic3z3msknd7fq