Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19

Gabriela Entlová
2022 Bohemistyka  
Předkládaný článek se zabývá novotvary, výpůjčkami a internacionalismy užívanými v českém jazyce v období coronavirové pandemie. Vybrané příklady obsahují jak starší výpůjčky, plně zdomácnělé, tak i nové, dosud v českém jazyce nezakotvené v žádném z dostupných tištěných slovníků cizích slov. Nacházejí se zde výpůjčky, které tvoří řecko-latinský adstrát, ale také slova původu románského, anglicismy, germanismy a rovněž příklady slov původu slovanského a staročeského. Jejich grafický zápis,
more » ... cko-fonologická realizace, morfologicko-syntaktický stupeň adaptace a některé sémantické odlišnosti odrážejí míru zdomácnění vázanou na současné pandemické události. Analyzované příklady pochází z tištěných a online zdrojů.
doi:10.14746/bo.2022.1.2 fatcat:a36sj5n77zfihlhyc47inqp7gu