The use and exchange of teaching modules published in the series of handbooks prepared within the frame of the "forum for public health in south-eastern Europe" network

Lijana Zaletel Kragelj, Luka Kovačič, Vesna Bjegović, Jadranka Božikov, Genc Burazeri, Doncho Donev, Adriana Galan, Lidia Georgieva, Gordana Pavleković, Silvia Gabriela Scintee, Doris Bardehle, Ulrich Laaser
2012 Slovenian Journal of Public Health  
Aim: Throughout 2004-2010, the series of 6 books entitled "Handbooks for Teachers, Researchers and Health Professionals" were published within the frame of the public health network established in South Eastern Europe (SEE), covering the total of 249 teaching modules. The aim of the study was to assess the use and exchange of these modules between the authors. Methods: Out of 148 identified authors, 106 took part in the cross-sectional study carried out from July to November 2011 (response
more » ... 71.6%). The primary endpoints were the utilization (use and/or exchange) of the modules in general, the percentage of utilized modules from all volumes, the percentages of utilized modules of each volume separately, and the percentage of utilized modules from all the volumes at different levels of the educational process. Non-parametric statistical methods were used for analysis (e.g. Mann-Whitney and Friedman tests). Results: Module utilization was reported by 80/106 participants (75.5%). The median value of the percentage of utilized modules from all the volumes was 4.8, being much higher among full-time university staff (9.2; p=0.008) and authors/editors (14.7; p=0.010). The respondents most frequently utilized Volume 1 (median value: 7.7) and Volume 6 (median value: 4.2) modules (p=0.002) as part of undergraduate (median value: 1.4) and postgraduate vocational (median value: 1.4) study programmes (p<0.001). Conclusion: The level of module utilization within the group of their authors is good. However, this is only partial information and not representative of the entire target population of SEE public health teachers. Izvirni znanstveni članek UDK 614: 378.147 Izvleček Namen: V okviru javnozdravstvene mreže za jugovzhodno Evropo (JVE) je bila v obdobju 2004-2010 objavljena serija šestih knjig z naslovom Priročniki za učitelje, raziskovalce in zdravstvene delavce. Skupno je bilo objavljenih 249 učnih modulov. Namen študije je bil oceniti uporabo in izmenjavo modulov med avtorji. Zdrav Var 2012; 51 Metode: V presečni raziskavi, ki je bila izvedena v obdobju julij-november 2011, je sodelovalo 106 od 148 vabljenih avtorjev (71,6-odstotna odzivnost). Glavni opazovani pojavi so bili: uporaba/izmenjava modulov na splošno, odstotek uporabljanih/izmenjanih modulov iz vseh knjig, odstotek uporabljanih/izmenjanih modulov za vsako knjigo posebej in odstotek uporabljanih/izmenjanih modulov iz vseh knjig na različnih stopnjah izobraževalnega procesa. Za analizo smo uporabili neparametrične statistične metode (Mann Whitney in Friedmanov test). Rezultati: 80/106 udeležencev (75,5 %) je poročalo, da uporabljajo/izmenjujejo module. Med njimi je bila mediana odstotka uporabljanih/izmenjanih modulov iz vseh knjig 4,8. Le-ta je bila precej višja med polno zaposlenim univerzitetnim osebjem (9,2: p = 0,008) in avtorji/uredniki (14,7; p = 0,010). Ti anketiranci najpogosteje uporabljajo/ izmenjujejo module prve (mediana: 7,7) in šeste knjige (mediana: 4,2) (p = 0,002). Najpogosteje jih uporabljajo na dodiplomskih (mediana: 1,4) in podiplomskih strokovnih študijskih programih (mediana: 1,4) (p < 0,001). Zaključki: Uporaba modulov v skupini njihovih avtorjev je dobra, vendar pa je to le delna informacija o uporabi modulov v ciljni populaciji učiteljev javnega zdravja v JVE.
doi:10.2478/v10152-012-0027-7 fatcat:ahqymfwtrvhddaag2cbv5sysyi