Neytrallari yerga ulanmagan rejimda ishlaydigan 6kv li tarmoqlarni signalizatsiya sxemalarini takomillashtirish

Alisher Baxtiyorivich Musayev
2022 Science and Education  
Neytrallari yerga ulanmagan rejimda ishlaydigan 6kv li tarmoqlarni signalizatsiya sxemalarini takomillashtirish uchun magnitomodulyat-sion o'zgarmas tok o'zgartirgichlarini o'rganib chiqish. Magnitomodulyatsion o'zgarmas tok o'zgartirgichlari bilan neytrallari yerga ulanmagan rejimda ishlaydigan 6kv li tarmoqlarni signalizatsiyasini ishlash rejimini boshqarish va sistemani nazorat qilish, differentsialni serzuvchanligi, aniqliligi va ishonchliligi oshirish hamda uning statik xarakteristikani chiziqli grafik ko'rinishida kuzatib borish.
doaj:630b665130ff40159a1b691e559b1fe9 fatcat:l4aso5ntijg3zolsu3k3w2rv5a