MARITIME DOCTRINE OF UKRAINE (2009): ORGANIZATIONAL (ADJECTIVE AND PROCEDURAL) ASPECT OF LAW-MAKING AND DOCTRINE FORMATION

S.S. Kuznietsov
2020 Law Bulletin  
кандидат політичних наук, директор (Навчальний центр фахівців морського транспорту, м. Одеса, Україна) Статтю присвячено дослідженню організаційного (процесуально-процедурного) аспекту процесів правотворення і доктринотворення в їх поєднанні на прикладі Морської доктрини України на період до 2035 року, яку було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1307. Автор виходить із розуміння того, що появу цієї постанови як джерела права у формі правового акта слід
more » ... вового акта слід розглядати як результат процесу правотворення -нормотворення на державному (владно-вольовому) рівні. При цьому саму Доктрину 2009 року слід розглядати як результат процесу доктринотворення -факультативного етапу правотворення, а точніше як результат «стадії державної доктриналізації», стадії надання статусу джерела права у формі правового акта, стадії санкціонування (юридизації) визнання на державному (владно-вольовому) рівні, завершальної стадії цього процесу. Виникнення Доктрини 2009 року пов'язане з діяльністю Ради національної безпеки йоборони України (далі -РНБОУ), тому автор досліджує правові засади (основи) діяльності цього конституційного органу. За результатами дослідження автор робить висновки про те, що в процесі формування Доктрини 2009 року державними органами і посадовими особами, зокрема РНБОУ і Кабінетом Міністрів України, не приділялося належної уваги додержанню організаційних (процесуально-процедурних) аспектів правотворчої діяльності, що закріплені у відповідних правових актах. Це стосується також звернення державних органів і посадових осіб, що є бажаним і розумним, до застосування теоретичних і практичних досягнень правової науки в частині формування доктрин, зокрема правової (морської). Мається на увазі звернення до «стадії наукового пізнання» -стадії, що пов'язана з пізнавальною діяльністю суб'єктів, які долучаються самостійно (як суб'єкти професійної та/або наукової діяльності), за планами наукової діяльності або на запит компетентних державних органів (як суб'єкти наукової діяльності у певній сфері) до пізнання явищ суспільного буття в певній сфері, та «стадії суспільної доктриналізації» -стадії визнання (легітимації) результатів дослідження науковою спільнотою. Ключові слова: правотворення, доктринотворення, доктриналізація, правова (морська) доктрина, функції і компетенція РНБОУ, організаційний (процесуально-процедурний) аспект діяльності РНБОУ, відповідальність посадових осіб.
doi:10.32850/lb2414-4207.2020.16.06 fatcat:tcc4xouvsjccjcdg6r3t5kc7aa