Jarosław Iwaszkiewicz: Il ritorno di proserpina – Hotel Minerva. Dalle novelle italiane, tłumaczenie z j. polskiego Cezary Bronowski Metauro Edizioni, Pesaro 2012, ss. 100

Domenica Elisa Cicala
2014 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie  
doi:10.12775/tsp-w.2014.015 fatcat:7dl453tmtfd3fdrwkivewp2ciq