SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE-GENE CANDIDATE IMPLICATE ÎN INSULINO REZISTENŢĂ

Florina Gliga, F Buicu
2012 unpublished
Cuvinte cheie: Sindromul ovarelor polichistice, insulino rezistenţă, gene candidate Rezumat: Sindromul ovarelor polichistice (SOPC) este o endocrinopatie heterogenă şi complexă, fiind considerată cea mai frecventă afecţiune endocrină din perioada fertilă feminină. Reflectă multiple potenţiale etiologice şi manifestări clinice variabile. Criteriile de diagnostic includ cele mai pregnante trăsături: hiperandrogenismul clinic şi/sau hiperandrogenemia biochimică, oligo/anovulaţia şi morfologia
more » ... ană polichistică; rezistenţa la insulină este prezentă în majoritatea cazurilor. În ciuda progreselor realizate în definirea aspectelor clinice ale sindromului, doar puţine date certe există în ceea ce priveşte mecanismele etiopatogenetice din SOPC. Se pare că fenotipul SOPC derivă din interrelaţia factorilor genetici şi de mediu. Multiple studii sugerează că factorii genetici joacă un rol major în etiologia SOPC. Cu toate acestea, modul de transmitere rămâne neelucidat. Acest articol prezintă o sinteză a celor mai investigate gene candidate posibil implicate în insulino rezistenţa din SOPC. Abstract: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex, heterogeneous endocrinopathy, being considered the most common endocrine disorder in women reproductive period. It reflects multiple potential aetiologies and variable clinical presentations. The diagnostic criteria refer to the most pointed features: clinical hyperandrogenism and/or biochemical hyperandrogenemia, oligo/anovulation and polycystic ovarian morphology; insulin resistance is present in the majority of cases. Despite the progress in the definition of the clinical aspects of the syndrome, only very few certain data are available about the ethiopathogenetic mechanisms in PCOS. It seems that the PCOS phenotype derives from the interaction between the environmental and genetic factors. Many studies suggest that genetic factors play a major part in the etiology of PCOS. This article presents a brief overview of the most investigated candidate genes involved in PCOS's insulin resistance.
fatcat:oftjywnkmfgyhheumqpkxdld5q