Kengiri'den günümüze Çankırı Basını

Erdem Taşdemir, Aytaç Burak Dereli
2017 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi  
Yerel basın, toplumu farklı konular ve olaylar hakkında bilgilendirmenin yanında faaliyet gösterdiği dönem içerisinde kapsadığı bölgenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında da bilgiler vermektedir. Gazete arşivleri ise toplumun hafızasını ve tarihini yansıtır. Bu bağlamda Kengiri'den Günümüze Çankırı Basını adlı bu çalışma, 1921 yılında Çankırı'da yayınlanan ilk gazete Kengiri'den günümüze "Çankırı Basın Hayatı ve Yerel Gazetecilik" faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışma
more » ... tedir. Bu çalışma nitel araştırma tekniği olan arşiv taraması ve görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Çankırı'da ilk gazete yayınının başladığı Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi, 1950 ile 1980 arası ve 1980'den günümüze kadar olan süreci içermektedir. Bu kapsam dahilinde yayınlanan gazetelerin kuruluş süreçleri, yayın periyotları, sayfa sayıları ve genel yayın politikalarını ifade eden çıkış sloganları gibi konular hakkında bilgi sunarak kronolojik bir kaynak özelliği taşımaktadır.
doaj:4a7de56e0d444c62a08cdd1ba8bd823b fatcat:h6liu2lkfjhv7g44mirqk6xgyq