Potrebujeme nový trestný čin - "Femicide"?

Jozef Záhora
2020 Časopis pro právní vědu a praxi  
Problematika rodovo podmieneného násilia vo svete je starým problémom, možno povedať starým ako ľudstvo samo. Osobitnou kategóriou rodovo podmieneného násilia je vražda, obeťou ktorej je manžel, resp. druh či bývalý manžel. V ostatných rokoch bola táto problematika predmetom skúmania viacerých výskumov. Autor vymedzuje základné metodologické východiská a predstavuje výsledky medzinárodných a zahraničných výskumov týkajúcich sa "femicide". Predstavuje štatistické ukazovatele vrážd intímnym
more » ... rážd intímnym partnerom v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Vzhľadom na nízky index vrážd žien intímnym partnerom v Slovenskej republike a znaky skutkovej podstaty trestného činu vraždy, autor prichádza k záverom, že situácia v Slovenskej republike nevyžaduje osobitné legislatívne riešenie pre vraždy žien intímnym partnerom. Vraždu intímneho partnera je možné postihnúť ako vraždu s použitím kvalifikovanej skutkovej podstaty – usmrtenie chránenej osoby – blízkej osoby alebo spáchanie trestného činu z osobitného motívu – z nenávisti pre pohlavie, s trestom odňatia slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
doi:10.5817/cpvp2020-1-2 fatcat:m62njd2u4jgmhjbll5tmzsdipu