GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

Robert Rossa, Paweł Pistelok
unpublished
W artykule przedstawiono koncepcję agregatu spalinowo-elektrycznego z generatorem wzbudza-nym magnesami trwałymi. Opisano zasadę działania agregatu w układzie buforowym pracującym w autobusie. Zaprezentowano modele obliczeniowe generatorów, pokazano widmo rozkładu indukcji dla każdej rozpatrywanej konstrukcji. Zaprezentowano przekrój poprzeczny wraz z graficzną prezen-tacją poziomów nasyceń w poszczególnych częściach obwodu elektromagnetycznego. W ramach pracy omówiono trzy obwody
more » ... bwody elektromagnetyczne generatorów z magnesami trwałymi gdzie zapre-zentowano uzyskane charakterystyki napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia generatora. PERMANENT MAGNET GENERATOR ASSIGNED TO WORK IN POWER UNIT In the article, the conception of standby diesel unit with permanent magnet generator was presented. Design issues and possibilities of power unit were discussed. The way which the power unit works in buffer system in the bus was described. Three computational models of permanent magnet synchronous generator were shown. The cross section with graphically presentation of magnetic induction in particular parts of electromagnetic circuits was shown. The work is designed three electromagnetic circuits of permanent magnet generators where the characteristics output voltage versus power load were expressed. __________ * BOBRME KOMEL, al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, info@komel.katowice.pl
fatcat:t5dvdchvdbbcnhcmmitywk7brm