Effects of the Olive Tree Leaf Constituents on Myocardial Oxidative Damage and Atherosclerosis

Panagiotis Efentakis, Efstathios Iliodromitis, Emmanuel Mikros, Anastasia Papachristodoulou, Nikolaos Dagres, Alexios-Leandros Skaltsounis, Ioanna Andreadou
2015 Planta Medica  
doi:10.1055/s-0035-1546017 pmid:26018920 fatcat:xxiaua7kprfyjnx5moawgxefiq