Szabadgyök-kutatás, módszerfejlesztés a különböző tudományterületek igényei szerint [chapter]

Anna Blázovics
2020
A múlt évszázad első évtizedeiben az atomfizika nagy felismeréseinek köszönhetően a kvantummechanikai módszerek alkalmazásával a bonyolultabb molekulák sajátságai is leírhatókká váltak. A radi ismert volt, hogy a radioaktív sugárzások hatására kémiai változások is bekövetkeznek. A szabadgyökös folyamatok kutatása a két világháború között bontakozott ki. A szabad atomok és gyökök nagy variációban keletkeznek, például termikus energiával kémiai kölcsönhatásokban, fotokémiai úton, radioaktív
more » ... ásra, elektromos kisülésre, ultrahang hatására. A szabadgyökös károsodások mérséklésére vonatkozó korai kutatások több iparágban, így a gumiabroncsgyártásban, illetve a mezőga Kezdetben az orvosi kutatások a háború során elszenvedhető sugárkárosodások kivédésére irányultak. Az a felismerés, hogy az élő szervezet sejtjeiben, szubcelluláris partikulumaiban, egyes enzimek működése kapcsán szabad gyökök és folyhatnak reakciók szabadgyökös mechanizmus szerint, GYÖRGYI repertoárnak köszönhetően az orvosbiokémia kutatások arra a felismerésre vezettek, hogy betegség antioxidáns egyensúly. Az elmúlt két évtizedben a molekuláris biológusok is igazolták a szabad gyökök jelentőségét a szignáltranszdukció során. Kulcsszavak: Ahogy az é megfigyelhető a tudományágak fejlődése közötti ritmus. A szabadgyök kapcsolatban elmondható, hogy a fizikai, a kémiai a biológiai folyamatok tanulmányozása és a gyógyítással kapcsolato mindig magasabb és magasabb szinteken gerjesztették a kutatásokat a
doi:10.23716/tto.23.2020.16 fatcat:shcfskwvprcm3p7sf3ov4cgaxq