Figurative Elements in Mosaics and Roman Painting at Algarve (Portugal)

João Pedro BERNARDES
2017 Journal of Mosaic Research  
The figurative mosaics with marine fauna at Algarve region, in the south of Portugal, are various and well known, particularly from Roman villa of Milreu. But connected to the sea there are also human representations in the mosaics of the region which, such as the marine themes, are characterized by a strong stylistic link to the Roman art of the North Africa. Recently both figurative themes, animal or human, also arise in parietal painting of the Algarve, specifically in a maritime villa
more » ... lized in fish-salting with strong North African links well attested by pottery import profile. This paper aims to explore affinities with both types of artistic representations in the region south of the former province of Lusitania, as well as to see North African links. Öz Portekiz'in güneyindeki Algarve Bölgesi'nde deniz canlılarınıın betimlendiği figüratif mozaikler büyük çeşitlilikte olup, özellikle Milreu'deki Roma villası'ndan tanınmaktadır. Fakat denizle bağlantılı olarak, deniz temalarının işlendiği bölge mozaiklerinde insan tasvirleri de görülmektedir. Bu durum, Kuzey Afrika'nın Roma sanatı ile güçlü bir üslup bağlantısı olduğunu gösterir. Son zamanlarda, Algarve'nin paryetal resimlerinde yer alan hem hayvan hem de insan tasvirlerinin oluşturduğu figürlü konular, özellikle deniz kıyısında bulunan ve kurutulmuş balık ticareti yapan villanın Kuzey Afrika ile güçlü bir bağlantısının olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, Kuzey Afrika bağlantılarının yanı sıra, eski Lusitania Eyaleti'nin güneyi ile olan bağlantılarının da araştırılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Figürlü mozaikler, deniz faunası, duvar resmi, insan betimleri.
doi:10.26658/jmr.356995 fatcat:7c46vmwlwjf23hvktlghdo3qki