Het toetsen van de werking van de interne beheersingsomgeving door de Raad van Commissarissen

Oscar Van Leeuwen, Philip Wallage
2011 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In dit artikel wordt een verkenning uitgevoerd naar de taak en verantwoordelijkheden van commissarissen bij het beoordelen van de control environment (interne beheersingsomgeving). De auteurs betogen dat het toetsen van de werking van de control environment tot de toezichthoudende taak van de commissarissen behoort. De code Tabaksblat en de Amerikaanse regelgeving geven geen concrete aanwijzingen aan commissarissen op welke wijze de interne beheersingsomgeving getoetst kan worden. Zowel de
more » ... rden. Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse regelgeving zijn naar de mening van de auteurs onvoldoende concreet om management override en als gevolg daarvan schandalen zoals Enron, Worldcom en Satyam te voorkomen. Zij doen in dit artikel daarom enkele suggesties op welke wijze commissarissen de beoordeling van de interne beheersingsomgeving zouden kunnen uitvoeren. Dit artikel is een vervolg op het artikel Het evalueren van de interne beheersomgeving. Een onderbelicht thema. (Van Leeuwen en Wallage, 2010).
doi:10.5117/mab.85.21899 fatcat:p7iywgj75nh2tawhblznkpasyu