Design of multivalent galactosyl carborane as a targeting specific agent for potential application to boron neutron capture therapy

Chian-Hui Lai, Yu-Chuan Lin, Fong-In Chou, Chien-Fu Liang, En-Wei Lin, Yung-Jen Chuang, Chun-Cheng Lin
2012 Chemical Communications  
doi:10.1039/c1cc14447b pmid:22114760 fatcat:7zhmrlnmkvcshhoa5sjw3k5ntm