PSYKOLOGI SOM UNDERVISNINGSFAG I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Anders Damsager
2022 Psyke & Logos  
Artiklen redegør for den udvikling, psykologi som undervisningsfag i de gymnasiale uddannelser har gennemgået, siden faget blev introduceret med HF's oprettelse i 1967. Faget nød fra starten stor popularitet blandt kursisterne, mens det i mange år kneb med at opnå accept som et væsentligt gymnasialt fag, både blandt politikere, lærere i andre gymnasiale fag og sågar også blandt psykologer. Således blev der først i 1979 – under protest fra Dansk Psykologforening – oprettet en egentlig
more » ... reruddannelse, og således skulle der et antal gymnasiereformer til, før der så sent som i 1993 var politisk vilje til også at indføre psykologi som fag i gymnasiet. Men siden da har psykologi konsolideret sin position som et centralt både alment dannende
doi:10.7146/pl.v21i1.133629 fatcat:hfwsfipf3rat3nlzaa5nakexbe