Μελέτη της συσχέτισης των διαταραχών ύπνου και της εκδήλωσης ξηροστομίας [article]

Ιουλιανός Απέσσος, Democritus University Of Thrace
2021
Ιατρική του Ύπνου» Διπλωματική εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΕΣΣΟΣ Επιβλέπων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Στοματολογίας ΑΠΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2018 Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική του Ύπνου» του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα κ. Ανδρεάδη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή
more » ... ματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συνεχή και έμπρακτη υποστήριξη και καθοδήγηση. Ακόμη, προσωπικές ευχαριστίες στον κ.Τορτοπίδη Δημήτριο, Αναπληρωτή Καθηγητή Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ανιδιοτελή συμβολή και προσφορά του. Επίσης, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κ.Στειρόπουλο Πασχάλη, Επίκουρο Καθηγητή Πνευμονολογίας του Ιατρικού τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που διεύρυνε τους ορίζοντες μου γύρω από τη μελέτη του ύπνου, για την αρμονική συνεργασία και τις πολύτιμες συμβουλές του για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τον κ.Αγγελή Ελευθέριο, Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους, καθώς και τη σύζυγό μου, που με την κατανόηση και την συναισθηματική και ηθική της υποστήριξη συνέβαλε στην ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών μου.
doi:10.26257/heal.duth.11650 fatcat:humqz34o3zakdoxvmcacznysmq