MATERIAL NANOSTRUCTURAT BIOACTIV MAGNETITĂ-ACID USNIC CU ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ MAGNETITE-USNIC ACID NANOSTRUCTURED BIOACTIVE MATERIAL WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Alina Holban, Alexandru Mihai Grumezescu, Ecaterina Andronescu, Valentina Grumezescu, Carmen Chifiriuc, Radu Rădulescu
2013 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials   unpublished
With the continuous increasing rate of antibiotic resistance, novel therapeutic approaches aiming to reduce resistance and bacterial tolerance to antibiotics are currently developing. Nanotechnology seems an efficient approach in dealing with resistant infections. One of the most challenging idea is to produce materials and surfaces exhibiting high antimicrobial effects but also a good biocompatibility with human cells. In this paper, we report a newly fabricated biocompatible, resorbable
more » ... e, resorbable bioactive wound dressing based on polyvinyl alcohol and usnic acid functionalized magnetite nanoparticles (Fe 3 O 4 @UA). This material revealed a good anti-staphylococcal activity, mainly due to the bio-active natural usnic acid (UA) compound entrapped into Fe 3 O 4 @UA. This wound dressing produces an efficient and prolonged release of the bio-active compound. Furthermore, its absorbent structure recommends this material as a good candidate for treating infected wounds. Odată cu creşterea continuǎ a ratelor de rezistenţǎ la antibiotice, noi abordǎri terapeutice cu scopul de a reduce rezistenţa şi toleranţa bacterianǎ faţǎ de antibiotice sunt în prezent în curs de dezvoltare. Nanotehnologia pare a fi o abordare eficientă pentru combaterea infecţiilor cu bacterii rezistente, prin obţinerea de materiale şi suprafeţe cu pronunţatǎ activitate antimicrobianǎ şi cu o biocompatibilitate ridicatǎ. În aceast studiu a fost obţinut un pansament biocompatibil, resorbabil pe bază de alcool polivinilic (PVA) şi magnetitǎ funcţionalizatǎ cu acid usnic (Fe 3 O 4 @UA), ca substanţǎ bioactivǎ. Acest material a evidenţiat o bună activitate anti-stafilococică, în principal datoratǎ acidului usnic încărcat în Fe 3 O 4. Acest pansament realizează o eliberare eficientǎ şi prelungită a compusului bioactiv, iar structura sa absorbantǎ recomandă acest material pentru utilizarea în tratamentul infecţiilor de plagǎ.
fatcat:naw6s5j6rzbatj3op2c54zmmta