On the cookbook and the pudding. A reply to Pavel Kolář
O kuchařce a kvalitě pudingu. Odpověď Pavlu Kolářovi

Miloš Havelka
2019 Czech Journal of Contemporary History  
Názory bez pojmů jsou slepé, pojmy bez názorů jsou prázdné. Immanuel Kant "Kvalitu pudingu lze zjistit pouze jezením," říká jedno anglické přísloví, které lze použít pro shrnutí základní intence mých kritik knihy Pavla Koláře a Michala Pullmanna Co byla normalizace?, 1 a také této mé odpovědi na odpověď Pavla Koláře "Normalizace ve své epoše" v minulém čísle Soudobých dějin. 2 Jde o to, že recepty a seznam ingrediencí nevypovídají vůbec nic o kvalitě pudingu, podobně jako abstraktní proklamace
more » ... doporučení bez jejich reifi kace, tedy sestupu na nižší úroveň obecnosti, a bez aplikace na materiál přinášejí ve výsledcích málo poznání. Jádrem 1 KOLÁŘ, Pavel -PULLMANN, Michal: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu. Praha, Nakladatelství Lidové noviny -Ústav pro studium totalitních režimů 2016. K tomu má recenze: HAVELKA, Miloš: Ideologická kritika ideologické kritiky normalizace. In: Soudobé dějiny, roč. 25, č. 1-2 (2018), s. 229-243. 2 KOLÁŘ, Pavel: Normalizace ve své epoše: V odpověď na polemiku Miloše Havelky. In: Tamtéž, č. 3-4 (2018), s. 523-536.
doi:10.51134/sod.2019.004 fatcat:xk6mpib5mjgqnazqmeoqqmgo6y