Pitanje Đerdapa između dva svjetska rata

Milan Gulić
2014 Tokovi istorije  
Апстракт: У чланку смо покушали приказати најважније аспекте ђердапског питања, које се, с обзиром на важност у контексту цјелокупног дунавског питања, налазило на уочљивом мјесту југословенске спољне политике. Ђердапско питање је било средишње питање дунавског проблема у међуратном периоду, а преко њега можемо сагледати и далеко шири контекст у међународним односима, почевши од британског, француског и њемачког утицаја у Подунављу до југословенско-румунских односа, који су имали знатно
more » ... у ноту у односу на оне "видљиве" односе. Питање контроле над Ђердапом је, отуда, било од изузетне важности. Чланак је настао на основу архивских докумената похрањених у Архиву Југославије, Дипломатском архиву Министарства спољних послова и Архиву Војводине, као и на основу релевантне литературе.
doi:10.31212/tokovi.2014.1.gul.175-199 fatcat:7lpgnytp55hyfn3c5fjno4wcgi