Spuścizna prof. Marii Paradowskiej w PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

Zuzanna Jaśkowska
2014 Przegląd archiwalno-historyczny  
W artykule omówiono spuściznę zmarłej w 2011 r. prof. Marii Paradowskiej, długoletniej kierownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W poszczególnych paragrafach przedstawiono rodzaje dokumentacji przekazanej do zbiorów PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Najwięcej miejsca poświęcono materiałom o szeroko pojętej tematyce Bambrów, w tym działalności Towarzystwa Bambrów Poznańskich, organizacji corocznego Święta Bamberskiego oraz budowie i funkcjonowaniu otwartego w 2003 r. muzeum
more » ... dykowanego tej społeczności. Kolejna część tekstu skupia się na zebranej przez prof. Paradowską dokumentacji, dotyczącej Polonii latynoamerykańskiej. W grupie tej wyróżniają się materiały na temat życia i działalności ks. Ignacego Posadzego, pierwszego przełożonego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Artykuł, poprzez analizę spuścizny, przybliża zainteresowania badawcze oraz postać samej prof. Paradowskiej. The Heritage of Professor Maria Paradowska in the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poznan Branch The article discusses the heritage of the late professor Maria Paradowska (died in 2011), longserving head of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. Each paragraph presents types of documents conveyed to the collection of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poznań branch. Here, the most broadly discussed are the publications on the Bamberg settlers in Poznań, including materials on the Society of Poznań Bamberg Settlers, the annual organization of the Bamberg Festival, and the creation and operation of the museum dedicated to the Bamberg community in Poznań (opened in 2003). The next part of the text focuses on documentation on Polish emigrants in Central America, gathered by prof. Paradowska. In this group, the materials on life and work of father Ignacy Posadzy (the first superior of the The Society of Christ Fathers for Poles Living Abroad) clearly stand out. The analysis of prof. Paradowska's heritage reveals not only her research areas, but also her character.
doi:10.4467/2391-890xpah.14.003.14864 fatcat:6447xjscwfglrnxhs4o7pkbtku