Особливості конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів

Зозуля О. І.
2019 Zenodo  
Виконано аналіз теоретичних положень і правового регулювання підстав, санкцій і порядку реалізації конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів як невід'ємної складової статусу та гарантії належної діяльності таких комітетів. Встановлено, що наразі відсутній системний підхід до врегулювання засад, підстав і форм конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, що не завжди спроможна забезпечити своєчасне та адекватне
more » ... реагування на недоліки та порушення в діяльності комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів. Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради України проявляється у відкликанні їх посадових осіб і членів з дещо абстрактної підстави їх незадовільної роботи, а також у ліквідації самих комітетів у разі не проведення їх трьох запланованих засідань. Обґрунтовано доцільність віднесення до підстав ліквідації комітету також його неефективної роботи, що виражається не тільки у прямому порушенні правових приписів, але й у неналежному виконанні своїх повноважень. Особливістю ліквідації комітету та відкликання з посади є те, що їх застосування може не мати характер стягнення, що актуалізує чітке розмежування подібних випадків. Доведено перспективність закріплення таких санкцій як зауваження до комітету, переобрання його персонального складу, призупинення роботи комітету та, можливо, дострокове припинення повноважень народного депутата України. Обґрунтовано пріоритетні напрямки удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України, що мають передбачати послідовне та розгорнуте закріплення на конституційному та законодавчому рівнях підстав, санкцій та порядку притягнення до конституційно-правової відповідальності комітетів, їх посадових осіб і членів. Це не лише сприятиме упорядкованості статусу та підвищенню відповідальності діяльності парламентських комітетів, а і забезпечить дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів при вирішенні питання застосування до них відповідних санкцій. [...]
doi:10.5281/zenodo.3362210 fatcat:qg455io7m5fihjk4fjxxkkex3e