Dążenie do prawdy a język informacji prasowej

Wiesław Wacławczyk
2019 Studia Medioznawcze  
W pierwszej części artykułu zostały omówione teoretyczne aspekty problemu, w drugiej dominuje perspektywa praktyczna – w centrum rozważań znajdują się wybrane teksty prasowe opublikowane w języku niemieckim i angielskim (w tłumaczeniu autora). Cel i hipoteza: Przedmiotem badań czyni się w artykule to, w jakim stopniu dążenie do prawdy określa język informacji prasowej. U podstaw niniejszych dociekań leży założenie, że analiza środków wyrazu w tekstach informacyjnych pozwala w dużej mierze
more » ... ć, czy poszukiwanie prawdy pozostawało w konkretnych przypadkach wartością priorytetową, czy nie. Metody badań: Analiza tekstu, metoda porównawcza. Wyniki i wnioski: Analizując i porównując wybrane informacje prasowe, w kontekście polskiej i zagranicznej literatury naukowej, starano się wykazać, że tekstom informacyjnym można nadać wysoki stopień obiektywizmu, a co się z tym wiąże – prawdziwości. Wartość poznawcza artykułu: Zwrócenie uwagi na lingwistyczne aspekty dążenia do prawdy w dziennikarstwie informacyjnym, głównie przez pryzmat badań polskich, niemieckich, brytyjskich i amerykańskich.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.149 fatcat:hfarg5xbhrfo7l7aaxy74ziyhy