SOFTWARE FOR RESEARCH OF DYNAMICS OF PROCESSES

О. Veitsblit, N. Korotaev
2020 Ìnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì  
Із часів Ньютона дослідження динаміки процесів полягає у створенні відповідної математичної моделі та її ретельному вивченні. Проте дослідити більш-менш реальну систему неможливо без застосування комп'ютера, та інформаційних технологій. Комп'ютерне моделювання складається з двох етапів: (i) моделювання, тобто пошуку опису моделі реальної системи, та (ii) розв'язання отриманих модельних рівнянь за допомогою обчислювальних методів. У природничих науках часто не так складно знайти відповідну
more » ... . З другого боку, найбільш поширеною сферою застосування чисельного моделювання на сьогодні є економіка, завдяки комп'ютерному моделюванню економіка вступила у стадію глибокої трансформації своїх основ. Однак в економіці отримані рівняння легше розв'язати, але їх важче знайти. Тому тут доцільно і зручно використовувати комп'ютер на етапі самого моделювання, тобто на етапі пошуку моделі. Настільний С# додаток Model спеціально призначений для підтримки саме процесу моделювання за допомогою комп'ютера. Доцільним і зручним є використання спеціалізованого програмного засобу для чисельних експериментів, що дозволяє отримати модель на предметній мові, без кодів; негайно за тим усі необхідні інструменти дослідження, уже налаштовані під цю модель; легко модифікувати модель залежно від результатів експериментів. Model був розроблений і постійно вдосконалювався одночасно і в тісному взаємозв'язку з побудовою теорії загальної ринкової моделі відповідно до нової динамічної парадигми економіки, обчислювальні експерименти через Model відіграли велику роль у побудові цієї теорії. У результаті цього реального та жорсткого тестування остання версія моделі вже набула остаточної форми й представлена в цій роботі. Особливо доцільним є використання такого засобу в освітньому процесі, щоб зосередити уважність на дуже непростому предметі -процесі дослідження. Ключові слова: дослідження, процес, модель, динамічна система, біфуркація, діаграма, C# десктоп, віконний інтерфейс, Zedgraph. Вступ. З часів виникнення сучасної науки, з часів Ньютона метод дослідження процесів полягає у створенні відповідної математичної моделі та її ретельному вивченні [1], [2]. Вивчається моделювання в освітніх курсах «Математичне модулювання», «Моделювання складних систем», «Системний аналіз» та інших. Проте дослідити будь яку реальну систему неможливо без застосування комп'ютера та інформаційних технологій [3]. Для цього звичайно використовують популярні багатопрофільні системи комп'ютерної алгебри (Mathematica [4] або Maple [5]), в основі яких високорівневі методи символьних перетворень, що природно реалізується в процедурному підході до розв'язання задач. Використовують часто також програмні засоби, налаштовані під конкретну модель [6]. Насправді ж доцільним і зручним є використання спеціалізованого програмного засобу для чисельних експериментів, що дозволяє отримати модель на предметній мові, без кодів; негайно за тим усі необхідні інструменти дослідження, уже налаштовані під цю модель; легко модифікувати модель залежно від результатів експериментів. Особливо доцільним є використання такого засобу в освітньому процесі, щоб зосередити уважність на дослідженні -дуже непростому предметі. І саме такий десктоп Model пропонується в цій роботі. Вейцбліт О. Й., Коротаєв М.С.
doi:10.14308/ite000713 fatcat:uxzzyhknkrgpzbhtfc4wyors6u