Türkiye'de televizyon yayıncılığının kuruluşu üzerine temel tartışmalar: kalkınma, eğitim ve milli güvenlik

İLASLAN Süleyman
2014 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Öz Türkiye"de ilk düzenli televizyon yayınları 31 Ocak 1968"de başlamıştır. Ancak, Türkiye"nin televizyonla tanışması ve bir televizyon şebekesi kurulması için girişimlerde bulunulması çok daha eskilere dayanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye"de televizyon kurulmadan çok önce başlayan ve televizyonun kuruluşuna kaynaklık eden tartışmalar ele alınacaktır. Bu tartışmalar televizyonun henüz kurulmadan çok önce toplumsal ve siyasi hayatta üstlenmesi istenen temel rollere büründürüldüğünü ve
more » ... n belirlendiğini göstermektedir. Bu çerçevede, Türkiye"de televizyona yönelik ilk ilgilerin başladığı 1930"ların başından, ilk kez bir televizyon şebekesi kurma girişimlerinin başladığı 1950"lere ve oradan da ilk televizyon yayınlarına başlandığı 1968 yılına kadar olan dönemde, Türkiye"de televizyon konusunda yürütülen siyasi, toplumsal ve ekonomik tartışmalara ve her seferinde gerçekleştirilemeyen televizyon kurma girişimlerine odaklanılacak ve az gelişmiş bir ülkede yönetici sınıfların kalkınma, eğitim ve milli güvenlik gibi kavramlara dayanarak yeni teknolojilerle kurdukları sorunlu ilişkiler sorgulanacaktır. Abstract The first regular television broadcasting in Turkey started on January 31, 1968, with TRT Ankara Television. This study focuses on the debates regarding the television broadcasting"s social and political role, which began long before the establishment of the television station. In this context I will first examine the interests in television that germinated between the 1930s and 1950s. I will also delve into the political, social and economic debates, which concentrate on the attempts for the establishment of television between 1930 and 1968, and analyze the ruling class" troubled relationship with technology in a less developed country like Turkey through concepts such as education, development and national security.
doi:10.1501/sbfder_0000002321 fatcat:t6h4ssni7vcm3fpq2cfpfwd4te