A hazai alapfokú közoktatás vizsgálata - a misztikus iskola és az irracionális esélyegyenlőség

Vera Noémi Alpár
2020 JEL-KÉP  
A l p á r V e r a N o é m i a l p a r . v e r a . n o e m i @ k r e . h u D O I : 1 0 . 2 0 5 2 0 / J E L -K E P . 2 0 20. 2 . 3 Absztrakt A konferencián bemutatott komplex kutatásaim egy alaptéma köré szerveződnek: a területi, társadalmi esélyegyenlőtlenségek leképeződése, valamint transzformációja az oktatási rendszerben. Miközben mindenki kritizálja a közoktatást, aközben egy hatalmas társadalmi hit, elvárás és presszúra is ez egyben, hogy az általános iskolai szinten történő változások
more » ... apozhatják egy jobb társadalom kialakulását. Ez főként az angolszász közvéleményre jellemző, de itthon is a szakcikkek és a sajtó tanulmányozása során is megfigyelhető egyfajta "messianisztikus várakozás", elvárás ebben az irányban. A XXI. századi oktatás (tudásátadás, képzés, készség-és képességfejlesztés, műveltség és kultúra továbbörökítése) feladata, hogy a humán tőke képződése, felhalmozása és használata megtörténjen a társadalmi kapcsolatokon keresztül az erre a célra létrehozott intézményrendszerben. Kulcsszavak alapfokú közoktatás, iskolarendszer, látens diszkrimináció, szervezeti kultúra, pedagógiai hozzáadott érték, területi különbségek Abstract My complex research-serialwhich was partly presented at the MKTT Conferenceis about the regional and social inequalities in basic education and the mapping and transformation of the social differences in the school system. While everyone criticizes public education, it is also a huge social belief, expectation, and pressure that changes at the primary school level can lead to a better society. This is mainly the character of the Anglo-Saxon public opinion, but there is a "messianic expectation" in the course of international and Hungarian literature as well. The function or the mission of the 21st-century education (knowledge and culturetransfer, training, skills and ability development, etc.) is to make the formation, accumulation, and use of human capital through social relations in the institutional system for this purpose.
doi:10.20520/jel-kep.2020.2.3 fatcat:nxhnkc2sovfpxpurug6uwlvgbi