ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ι. ΜΕΝΑΣΕ, ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ, D. BALDUCCI
1961 Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  
NO ABSTRACT AVAILABLE
doi:10.12681/jhvms.17850 fatcat:bwnnqte4fzhm5pm4ofv76yspty