Trafikmodeller til brug for analyse af transport i Øresundsregionen

Christian Overgård Hansen, Carsten Sachse
2020
I 2008 startede Projektet "Infrastruktur- og Byudvikling Øresund" (IBU), som skal udrede spørgsmål vedrørende den fremtidige infrastruktur og transport i Øresundsregionen. Der findes i dag ingen tra- fikmodel, som alene kan håndtere analysebehovet. Nærværende artikel beskriver eksisterende danske, svenske og europæiske trafikmodeller, som vurderes relevante i forhold til brug ved analyser i IBU- projektet. På baggrund af en vurdering af fordele og ulemper i forhold til modellernes anvendelse i
more » ... BU-projektet anbefales det, at belyse den lokale og regionale persontrafik i Øresundsregionen med udgangspunkt i den svenske nationale trafikmodel (SAMPERS) og trafikmodellen for Hovedstads- området i Danmark (OTM). Artiklen beskriver, hvorledes de to modeller kan kombineres og udvides til at dække Region Skåne og Østdanmark. Den europæiske trafikmodel TRANS-TOOLS anbefales til beskrivelse af den internationale persontrafik, hvorimod godsmodellen for Øresundsregionen (GORM) forslås anvendt til analyse af godstransport.
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.5439 fatcat:vfgkb4euhja7bc2s6r673ht77i