КОНТЕКСТНА СЕМАНТИКА АСОЦІАТУ ЧАС У МОВІ ПОЕЗІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Ірина Гоцинець
2018 Рідне слово в етнокультурному вимірі  
Статтю подано до редколегії / The article is submitted to the editorial board 06.08.2018 Статтю опубліковано / The article is published 15.11.2018 У статті простежено розвиток лексико-семантичної групи «час» у мові поезії чорнобильської тематики, проаналізовано основні номінації, які пов'язані з цим асоціатом, подано характеристику емоційно-оцінним епітетам, метафоричним та порівняльним конструкціям із різними семами, які стають його виразниками. Розглянуто образні номінації дат 26 квітня 1986
more » ... оку та 1 травня 1986 року, які стали носіями негативної аксіології. Ключові слова: асоціат; асоціативно-семантична група; епітет; етномарковані уявлення; метафоричні і порівняльні конструкції; негативна аксіологізація; парадигматичні і синтагматичні зв'язки.
doi:10.24919/2411-4758.2018.140231 fatcat:v75ytaqq2nbatgjr74uhpctnki