"The light bulb conspiracy" – a modern dimension of planned obsolescence
"Spisek żarówkowy" – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności

Lidia Kłos
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Ulegający skróceniu okres żywotności różnego rodzaju sprzętu oraz coraz częstsza awaryjność są ściśle związana ze zjawiskiem "planowanego postarzania produktu". Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska oraz jego wpływu na konsumentów i ogólnie na gospodarkę oraz środowisko. Artykuł ma charakter badawczo-opisowy. Słowa kluczowe: zaplanowana nieprzydatność, konsumpcja, świadomy klient, środowisko Wprowadzenie Planowane postarzanie produktu zrodziło się już w latach 20. XX wieku.
more » ... raz pierwszy w literaturze zjawisko zaplanowanej nieprzydatności pojawia się już w 1932 roku, jako jeden ze środków mających ożywić gospodarkę w czasie krachu ekonomicznego lat 30. W latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych panowało przekonanie, że produkt, który nie ulega zniszczeniu oznaczać będzie tragedię dla biznesu i gospodarki. Podczas rewolucji przemysłowej, kiedy "ludzkie ręce" zamieniono na wielkie hale fabryczne, maszyny i zautomatyzowaną produkcję taśmową, konsumenci nie nadążali z konsumpcją produkowanych dóbr. Był to spory problem
doi:10.18276/sip.2018.53/1-01 fatcat:xu5jwyj6yfe6jprkqvm4x55pju