AÇIK İNOVASYONDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ ENTEGRASYONU

Güven PADO
2017 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Son yıllarda birçok farklı sektördeki işletmeler açık inovasyon ile önemli başarılar elde etmeye başladı. Açık inovasyon sürecinde müşteriler şüphesiz en önemli kaynaklardan biridir. Ürün geliştirme sürecine entegre edilen müşteriler ürünlerinlerin yenilik başarılarsını önemli ölçüde yükseltmektedir. Müşteri entegrasyonun inovatif ürün ve servis üzerine olan pozitif etkisi artık kabul edilmiştir. Birçok ampirik araştırmalar, yenilikçilik ürün geliştirme sürecinde müşteri entegrasyonunun
more » ... ının ürün yeniliğine daha yüksek seviyesine yol açtığını, pazardaki inovasyon risklerinin azalması ve kaynak harcamalarında daha etkili olduğunu göstermiştir. Müşteri entegrasyonu için çeşitli faktörler vardır. Müşteri bilgisini içselleştirmek için teoride farklı yöntemler vardır. Bu yöntemler her işletme veya sektöre göre farklı olabilmektedir. Etkili ve başarılı müşteri entegrasyonu için bu unsurlar dikkate alınmalıdır. Bu yazıda, müşteri katkılarının ürün ve hizmet yeniliği sürecinde sürekli olarak incelenerek müşteri entegrasyonuna vurgu yapıyorum.
doi:10.21733/ibad.2093 fatcat:oybgzfeurzfhxd7l2svyusf5qm