Rammeverket for leseprøvene i PIRLS 2016

Ina Mullis, Michael Martin, Marian Sainsbury
1995 unpublished
Rammeverket for leseprøvene i PIRLS 2016 og metodene som er utviklet for å vurdere dette rammeverket, gjenspeiler IEAs forpliktelse om å vaere fremtidsorientert og innlemme de nyeste metodene for måling av leseferdigheten til unge lesere på 4.-og 5.trinn. PIRLS er basert på en generell oppfatning om hva det betyr å kunne lese-en oppfatning som omfatter evnen til å reflektere over skriftlige tekster og å anvende disse tekstene som et redskap til å oppnå både egne og samfunnets mål, også kjent
more » ... å «lese for å gjøre» (Stiggins, 1982). Denne oppfatningen er stadig mer relevant i dagens samfunn, hvor det i økende grad legges vekt på elevenes evne til å bruke den informasjonen de tilegner seg ved å lese (Organisation for Economic Cooperation and Development
fatcat:6cfjxs7qtrhjlpgxzum6x5s3pq