مدیحه بر ابراهیم: از ترس و لرز تا هامون

مهرنوش کی فرخی
2021 Recherches en Langue et Littérature Françaises  
در این مقاله می­کوشیم تا از الگویی سخن بگوییم که از آزمون پیامبر خدا سخن می­گوید و از نوعی داستان‌سرایی بهره می­برد که نوعی آگاهی ایجاد کرده و منجر به آفرینش روایتی تازه می­گردد؛ همچون هامون و ترس و لرز و هزاران حکایت متاثر از ابراهیم. در آثار بسیاری از فرهیختگان دنیا همچون مولانا و حافظ این روایت دیده می­شود و همواره نوعی مدیحه­سرایی برای این پیامبر اولوالعزم دیده می­شود که در برگیرنده آزمون الهی است و با آگاهی به انسان بودن و شک کردن ایجاد شده است. هنگامه آزمون برای انسان عادی به شکل تصمیمات
more » ... وزمره در زندگی خود را نشان می‌دهد و از نزاعی همیشگی میان انسان و تصمیمات وی خبر می‌دهد. حقیقت امر این است که نزاع درونی انسان، نیاز او به یک عزم محکم را نشان می‌دهد. با مطالعه میزانسن‌های فیلم هامون، اثر مهرجویی و تغزل دیالکتیکی سورن کی‌یرکگارد در ترس و لرز سعی کردیم این چرخه بی‌پایان و پیام داستان را تحلیل کنیم و همواره اشاره داریم که این داستان حرف هزاران تصمیم ناگرفته بوده و هر که به میزان درک و هنرش از آن بهره برده و تاثیرش را بر دیگران متجلی ساخته است و در پایان به انسان نوعی این حقیقت را بشارت می‌دهد که باید برای هر آنچه ایده‌آل اوست، دیگر چیزها را فدا کند و هر آنچه فدای ارزشی والا می‌گردد خود والا می‌گردد و زمان باارزش‌ترین چیزهاست که قربانی تصمیمات انسان در هر لحظه می‌گردد.
doi:10.22034/rllfut.2021.45091.1316 doaj:6021fdb5e3d84045b6b0f431091f3f55 fatcat:srjgtcpocrgm5h5bxq6z5px3bi