Nem fertőző betegségek versus társadalmi hatásokhoz kapcsolódó betegségek elnevezés Non-communicable diseases versus socially transmitted conditions term

Szerző Vokó, Zoltán Elte, Tátk Egészségpolitika, Egészség-Gazdaságtan Tanszék
unpublished
Az Egészségfejlesztés folyóirat LVIII. évfolyam, 2017. 4. számának közleményében a szerkesztőség javaslatot tett egy, a The Lancetben megjelent cikk nyomán arra, hogy a jövőben a "nem fertőző betegségek" elnevezés helyett használjuk a "társadalmi hatásokhoz kapcsolódó betegségek" elnevezést. (1,2,3) A The Lancet-beli cikkben felsorakoztatott főbb érvek a névváltoztatás mellett:-"a betegségcsoport "elhanyagolásában" szere-pet játszhat a fogalom negatív csengése, melyet a "nem" szó idéz
more » ... szó idéz elő";-"számos nem fertőző megbetegedés részben vagy teljes egészében fertőző tulajdonsággal is bír;-"a nem fertőző betegségek visszaszorításához elsősorban az egyéni egészségtényezők megváltoztatását (pl. a dohányzásról való leszokást) szokás célul kitűzni a populációs szakpolitikák megváltoztatására irányuló intéz-kedések helyett". A The Lancet közleményének szerzői szerint a nem fertőző betegségek hatékonyabb visszaszorítása érdekében, azért, hogy "jelentős változás következ-zen be, először is a nem fertőző betegségek nevé-nek és tartalmának újragondolása szükséges. A cél olyan elnevezés megfogalmazása, mely pontosab-ban kifejezi a csoportba tartozó betegségeket, illetve "marketing" szempontból is "jobban elad-ható". Két észrevételt szeretnék tenni a javaslattal kapcso-latosan: Egyrészt sem a Lancet-közlemény szerzői, sem az Egészségfejlesztés folyóirat szerkesztői nem szolgál-tatnak semmiféle bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a betegségcsoport elhanyagolásában a névnek bármilyen szerepe lenne. Már önmagában az elhanyagolás is kérdéses és viszonylagos, amikor a HIV-AIDS járvány mellett az egyetlen egészségprob-léma, amelyet az ENSz Közgyűlése napirendjére tűzött a nem fertőző megbetegedések visszaszorí-tása volt. (4) Azóta számos cselekvési program szüle-tett, valamint egy globális monitorozási keret került elfogadásra és megvalósításra az előrehaladás követésére és értékelésére. (5,6) Az összes jelentős nemzetközi egészségstratégia fontos eleme ez a terület (lásd pl. a WHO Egészség 2020 stratégiáját!), és számos ország népegészségügyi programjának fontos eleme, ahogy hazaiaknak is az volt már a Kertai Program óta. (7,8) Ez persze még nem jelenti azt, hogy megfelelő léptékben és eredményesség-gel folynának a nem fertőző betegségek visszaszorí-tására irányuló programok világszerte, de elhanya-golásról ma már nem beszélhetünk. Másrészt, ahogy a Lancet-közlemény szerzői maguk is elismerik, "nincs egyedüli jellemző, amely minden nem fertőző betegségre igaz lenne és teljesen elvá-lasztaná őket a klasszikus fertőző betegségektől." 3 Valóban, a fertőző megbetegedések és a nem
fatcat:ngdszsxzdzbytf4tpydm3lw3ki