РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНООРІЄНТОВАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ткачук Г.Е.
2021
У статті висвітленні отриманих експериментальних даних щодо ефективності розвитку готовності викладачів спеціальних дисциплін до використання особистісно-орієнтованих педагогічних технологій в разі застосування обґрунтованих педагогічних умов: позитивна мотивація педагогів до застосування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій; оновлення змісту та структури підвищення кваліфікації викладачів спеціальних дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти та в між курсовий період;
more » ... ровадження регіональної віртуальної системи неперервної підтримки педагогів.
doi:10.24412/9215-0365-2021-59-3-34-39 fatcat:vf6dngegvjb5lixqdgxsdx2ovy