Self-medication of common digestive problems
Samoléčba běžných trávicích obtíží

Jana Martinásková
2016 Praktické lékárenství  
SAMOLÉČBA samoLéčba běžných trávicích obtíží Samoléčba běžných trávicích obtíží Jana Martinásková Lékárna Modrá hvězda, Bílovec V rámci samoléčby běžných trávicích obtíží poskytuje lékárna místo prvního kontaktu lékárníka či farmaceutického asistenta s pacientem. Na základě pohovoru s pacientem je důležité vybrat vhodný přípravek, doporučit jeho správné užívání a podat informaci o nefarmakologických a dietních opatřeních, vedoucích k léčbě trávicích obtíží. Je nutné i zvážení doporučení
more » ... doporučení návštěvy lékaře v případě závažných či dlouhodobých potíží. Článek tematicky zpracovává možnosti lékárenské péče o pacienta s průjmovým onemocněním, zácpou a pyrózou. Klíčová slova: průjem, zácpa, pyróza. Self-medication of common digestive problems Within the self-management of common digestive problems pharmacy provides the first point of contact a pharmacist or pharmaceutical assistant with the patient. Based on the interview with the patient, it is important to choose a suitable product, recommend its proper use and provide information about non-pharmacological and dietary measures, leading to treat indigestion. It is also necessary to consider the recommendation to visit a doctor in case of serious or long-term problems. Article compiles thematically the possibilities of pharmaceutical care of patients with diarrhea, constipation and pyrosis.
doi:10.36290/lek.2016.058 fatcat:rofvv5bgsnbqllbxuc5bup5kti