Affecting factors of soil of rock dumps at the action of heavy metals and acidity on colza plants
Визначення токсичної дії важких металів і кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів ґрунту породних відвалів

V. Baranov, S. Beshley, S. Vaschuk, S. Beznosjuk, I. Mykiyevych, Z. Fetsko
2011 Біологічні студії  
Вивчено зміни показників росту, вмісту пігментів фотосинтезу, пероксиду водню й активності пероксидази у проростків ріпаку при вирощуванні їх на розчинах важких металів, різної кислотності й на водних витяжках із порід ґрунту відвалу. Показано, що найбільший негативний вплив на морфофізіологічні показники проростків виявляють важкі метали, величина якого залежить від кислотності. Зни ження вмісту пероксиду водню і зростання пероксидазної активності свідчить про активацію захисних механізмів у
more » ... оростків ріпаку. Ключові слова: породний відвал, проростання насіння, пігменти фотосинтезу, пероксид водню, пероксидазна активність, важкі метали, кислотність. ВСТУП Негативний вплив породних відвалів вугільних шахт на навколишнє середовище зумовлений одночасно великим вмістом у них важких металів (ВМ) і низьким значенням рН [3, 11] . Зокрема, це стосується відвалу Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) у с. Сілець Львівської області [1, 2], який є негативним чинником впливу на екологічний стан довкілля [5, 7, 12] . Водні стоки з великої площі відвалу (76 га) досить значні, насичені важкими металами та мають високу кислотність, тому зменшення їхнього надходження у ґрунтові води шляхом фіторекультивації відвалу має актуальне значення. Фіторекультивація є найбільш економічно і екологічно вигідний засіб [6], однак потребує підбору стійких до умов відвалу рослин. Метою даної роботи була перевірка впливу важких металів і кислотності (окремо і в комплексі) на технічній олійній рослині -ріпаку, який виявив себе у цих умовах досить стійкою культурою.
doi:10.30970/sbi.0501.126 fatcat:2mnewagqgrhctp7tpnuv7sxcdy