Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Engin Nas, Hasan Gökkaya, Gökhan Sur
2013 Karaelmas Science and Engineering Journal  
Özet Araştırmacılar, endüstriyel malzemelerin dayanım özelliklerini, gün geçtikçe artan endüstriyel beklentileri karşılamak amacıyla, sürekli geliştirme çalışmalarına devam etmektedirler. Bu çalışmaların birçoğu; kompozit malzemelerin (KM) geliştirilmesi üzerinedir. Bu malzemeler, günümüzde geleneksel malzemelerden ayrı düşünülemez bir malzeme grubunu oluşturmaktadır. Kompozit; metal, seramik, plastik ve refrakter gibi geleneksel malzeme gruplarına, çoğunlukla fiber, kılcal kristal, pulcuk,
more » ... ristal, pulcuk, parçacık vd., formlarda takviye elemanı ilavesiyle elde edilen karma yapılı bir malzemedir. Kompozit malzemelerin genel üretim yöntemleri, ana fazın hal durumuna bağlı olarak sıvı, katı ve katı~sıvı hal olmak üzere üç ana grupta toplanır. Günümüzde, katı hal üretim tekniklerinden toz metalürjisi (TM) kompozitlerin üretiminde yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada, toz metalürji üretim tekniğinde kullanılan sıcak presleme (SP) yönteminin, kompozit malzemelerin üretilebilirliği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Abstract Researchers unceasingly continuetrying to improve the strength features of industrial materials to meet day to day increasing industrial needs. Most of these studies are on the improvement of composite materials. These materials constitute a group of materials which can not be separated from traditional ones. Composite is a mixed-structured material which is created by the addition of fiber, whisker, flake, particle etctothetraditional materials like metal, ceramic, plasticand refractor. Composites a reproduced in three ways depending on anaphases' state; liquid, solidand solid-liquid. Today, powder metallurgy-one of the solids tatefabricationtechniques-is commonly used for the production of composites. In this study, the effects of hot pressingmethod used in powder metallurgy on the producibility of composites are evaluated.
doi:10.7212/zkufbd.v3i2.108 fatcat:lboe52godbdcri4tc7yzxe7mne