IMPORTANȚA CONSILIERII PSIHOLOGICE MOTIVAȚIONALE ÎN TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL FRACTURILOR DE CAPITELLUM

Anamaria Ciubara, Roxana Chirița, Alexandru Ciubară, Diana Iliescu
2014 unpublished
Cuvinte cheie: consiliere psihologică motivațională, fractură de humerus distal, fractură de capitellum Rezumat: Prezentul studiu a avut ca obiectiv stabilirea importanței existenței unei consilieri psihologice motivaționale în tratamentul recuperator pentru fracturile operate de capitellum. Pentru aprecierea rezultatelor funcţionale, au fost urmărite 42 cazuri care au beneficiat de tratament chirurgical, la care s-a procedat la reducere sângerândă şi fixare cu şuruburi Herbert. Cele 42 cazuri
more » ... onitorizate au fost împărțite în 2 loturi de studiu, urmărindu-se echivalența traiectelor de fractură pentru ambele loturi (s-a realizat astfel o omogenizare a prognosticului pentru cele 2 loturi studiate). În concluzie, analizând rezultatele funcționale pentru acest lot de bolnavi, putem afirma următoarele: cazurile care au beneficiat de consiliere psihologică au avut o evoluție net superioară față de lotul martor (p=0,02); deteriorarea scorului MAYO pentru lotul martor este un marker pentru modul de percepție al evaluării personale a recuperării funcționale de către fiecare pacient integrat în studiu. Abstract: The hereby study aimed at establishing the importance of motivational psychological counselling in the recovery therapy for capitellar fractures that had been subject to surgery. 42 cases under surgical treatment were observed with a view to assess the functional results. All these cases were subject to open reduction and Herbert screw fixation. The 42 monitored cases were divided into 2 study batches, so as to maintain equivalent fracture trajectories for both batches (the prognosis was homogenized for the 2 studied batches). In conclusion, analysing the functional results for this batch of patients, the following may be asserted: cases that were provided psychological counselling had a strictly better evolution than the witness batch (p = 0.02); the deterioration in the MAYO score for the witness batch is a marker for the perception of the personal evaluation of functional recovery by each patient in the study.
fatcat:ll4x3uxlqbdpnenv35etnodbtu