Recenzja: "Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego" / Marek Ziółkowski. Warszawa: Scholar, 2015. ISBN: 978-83-7383-777-5

Małgorzata Bieńkowska, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2021
Recenzowana praca liczy sobie 295 stron, składa się z trzech części (piętnastu rozdziałów), przedmowy, bibliografii, indeksu nazwisk i informacji o pierwodrukach tekstów zamieszczonych w omawianym tomie. Książka Marka Ziółkowskiego stanowi bowiem zbiór tekstów profesora opublikowanych w przeciągu ponad 30 lat. Jak zaznacza w przedmowie autor zebrane w publikacji teksty stanowią pewną całość ukazującą stan, kondycję i rolę teorii socjologicznej w analizie współczesnego społeczeństwa polskiego (s. 9).
more » ... eństwa polskiego (s. 9).
doi:10.11584/opus4-922 fatcat:qcuynj4pirftbizsohqxh5yjba