Postoperative analgesic effectiveness of quadratus lumborum block for hip surgery: a systematic review and meta-analysis [report]

Haolan Xiong, Chongqing General Hospital, University of Chinese Academy of Sciences., Wenxiu Zhu, Xin Qiao, Qingqin Xu, Wuke Yang, Fuming Wang
2021 unpublished
doi:10.37766/inplasy2021.8.0063 fatcat:vbuewo6uojbpngqcgnhns6bip4