TRANSCRIPTUL: PARTICULARITĂŢI DE UTILIZARE ÎN CERCETAREA SOCIALĂ

Anastasia OCERETNÎI
2015 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale  
Una dintre sursele de date ale cercetătorilor calitativişti este transcriptul, care este puţin teoretizat în literatura de specialitate. Informaţiile conţinute în transcript influenţează analizele ulterioare, astfel că se impune o atenţie deosebită la sistemul de notare şi la tipurile de comportamente transcrise. În articol sunt prezentate diferenţele dintre luarea de notiţe şi transcrierea conversaţiei, punându-se un accent deosebit pe tipurile de notiţe şi transcript ce pot fi utilizate în
more » ... fi utilizate în cercetarea socială.THE TRANSCRIPT: PECULIARITIES OF USE IN SOCIAL RESEARCH One of the sources of data for qualitative researchers is the transcript, which is less theorized in the literature. The information contained in the transcript influences further analysis, is therefore required special attention to the system of notation and the types of behaviors transcribed. In the article are presented the differences between taking notes and transcribing the conversation, with a particular emphasis on the types of notes and transcript that can be used in social research.
doaj:786033c103a8475499e81bf0cfef374e fatcat:v7wz3jmbvffjhdwl2izi6fss2i