СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ MODERN TECHNOLOGIES OF PRODUCTION AND ECONOMIC INFLUENCE ON QUALITY AND SAFETY OF FOODSTUFFS

Oleg Pokotylo, Ilya Novikov
unpublished
IV Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості» 61 УДК 664 Олег Покотило, Ілля Новіков Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна Розглянувши проблеми забезпечення в сучасних умовах в кількісті і якості зберігання продовольчих товарів, які поставляються для довгострокового зберігання, в умовах формування економіки інформаційного суспільства мають принципово нове озвучення. Аналізуючи питання зберігання якості і
more » ... рігання якості і безпеки продовольчих товарів в процесі зберігання перш за все обгрунтованою є необхідність модернізації виробництва продуктів харчування із залученням інноваційних досягнень включаючи колнвергентні технології. Формулюються основні проблеми, в яких знаходяться наночастинки в харчових продуктах які призначені для довгострокового зберігання. Суспільство перебуває в постійному розвитку, змінюються і його вимоги до якості і безпеки продовольчих товарів і їх упаковки. Якість продовольчих товарів має багато аспектів. Правдиві споживчі властивості харчових продуктів і їх склад дуже важливі для людини. Як відомо, розвиток держави, і в тому числі його матеріальний резерв, немислимий без основного ресурсу цивілізації-інтелекту, знань і високоефективних технологій, що, власне, і створює необхідні передумови для вдосконалення систем державних матеріальних резервів в нових економічних умовах. Формування нової економіки інформаційного суспільства з широким використанням мережевих механізмів управління та глобалізація економіки ведуть до істотного зростання взаємозалежності агентів господарської діяльності, при якій досягнення максимальної вигоди для кожного з них стає можливим тільки при забезпечені системної скоординованості спільної діяльності. Екстраординарні зміни в техніці і технологіях, при сприятливому інтенсивному росту обсягу знань, забезпечують глибоку трансформацію категорій, в яких людина осмислює все те що відбувається в процесах і генерує нові ідеї. А це, в свою чергу, приводить до трансформації загальної виробничої і соціальної структури, які формуються в результаті організаційних взаємодій потоків капіталу, інформації та технологій. Все це має відповідне значення і для вирішення питань тривалого зберігання продовольчих товарів в сучасних умовах. Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних умовах, в тому числі і на перспективу. Сучасні технології виробництва безпечних продовольчих товарів є найважливіший фактор економічного зростання і соціального розвитку. Монолітна група технічно взаємопов'язаних інноваційних галузей, безперервно генерують нові технологічні можливості, впевнено зайняла позиції ключового сегменту господарювання і в кінцевому рахунку-це ядро формування інформаційного суспільства. Інформаційні комунікації-це особливий сектор господарства. Феномен їх впливу на економіку відбувається одночасно двома способами. По-перше, шляхом демонстрації власного успішного розвитку-за масштабами, рентабельності, потребі і вибухового потенціалу пропонуванні нових послуг і т.д. По-друге, завдяки генерації так званого індукційного ефекту, глибокої дифузії в тканину господарської діяльності, підвищенні ефективності агентів старої і нової економіки. Як наслідок, в процесі формування інформаційної економіки нові технології
fatcat:ohqlshtqbzgarcv6jq5rzr2rpy