ÖNEMLİ BİR RUH SAĞLIĞI SORUNU: BİPOLAR BOZUKLUK

Çağdaş Hünkar Yeloğlu
2017 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi  
ÖZET Bipolar bozukluk tüm nüfusu etkileyen yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. Tedavi edilmediğinde erken ölüm, genel sağlık durumunda bozulma gibi olumsuz sonuçlar yaratırken, doğru tanınıp, uygun bir şekilde tedavi edildiğinde hastanın yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir. Bipolar bozukluğun klinik olarak farklı ve bazen tanısı zor olan birkaç alt tipi bulunur. Bu bozuklukların tanı ve tedavileri, genel tıbbi hastalıkların seyrini ve prognozunu etkilediği için
more » ... için psikiyatristler dışındaki hekimleri de ilgilendirmektedir. Bu gözden geçirme yazısında bipolar bozukluğun nedenleri, epidemiyolojisi ve tanısı ile ilgili güncel bilgilerin incelenmesi amaçlanmıştır. ABSTRACT Bipolar disorder is one of the most common psychiatric disorders influencing the all population. Untreated bipolar disorder may lead to early death and worsening in general health. Bipolar disorder has several clinically distinct subtypes which are sometimes difficult to diagnose. Diagnosis and treatment of these disorders are of concern to all other physicians not only psychiatrists, because of their effect on course and prognosis of general medical diseases. The aim of this review article is to investigate an update about etiology, epidemiology and diagnosis of bipolar disorder.
doi:10.17944/mkutfd.323344 fatcat:lmhtmdbhtndo7mxo7jrmi2yzma