A case of Takayasu's arteritis with endobronchial involvement
Endobronşiyal tutulum gösteren Takayasu arteriti olgusu

Meltem ÇOBAN AĞCA, Dildar DUMAN, Fatma Merve TEPETAM, Fatma TOKGÖZ, Ayçim ŞEN, Hakan GÜNEN, Tülay YARKIN
2015 Turkish Journal of Tuberculosis & Thorax  
ÖZET Endobronşiyal tutulum gösteren Takayasu arteriti olgusu Takayasu arteriti (TA), özellikle genç kadınlarda görülen, büyük damarların inflamatuvar bir hastalığıdır. Nonspesifik semptomları nedeniyle birçok hastalıkla karışan ve tanısı zor konulan bu hastalıkta tedavi gecikmesine bağlı morbidite ve mortalite artar. Akciğer tutulumu genellikle pulmoner arter düzeyindedir. Literatürde bildiğimiz kadarıyla takayasu arteritin endobronşiyal tutulumu gösterilmemiştir. Endobronşiyal tüberküloz
more » ... lerek tedavi başladığımız, takayasu arterit tanısını, 9 ay sonra pozitron emisyon tomografi (PET/BT) ile koyduğumuz olgumuzu, nadir görülmesi nedeniyle sunuyoruz. Anahtar kelimeler: Granülom, takayasu arteriti, PET-BT SUMMARY A case of Takayasu's arteritis with endobronchial involvement Takayasu arteritis (TA) is a large vessel vasculitis especially seen in young women. Because of nonspecific symptoms diagnois is difficult and confused with other diseases. Delayed treatment increase morbidity and mortality. It effects primarly pulmonary artery in lung involvement. To our knowledge endobronchial involvement has not been reported previously in the literature. Due to rarity we present our patient whom we observed with the diagnosis of endobronchial tuberculosis and confirmed the diagnosis of Takayasu arteritis after 9 months.
doi:10.5578/tt.8613 fatcat:gvghqtangfccjlmblq22luiu6u