Brokjes Van Dietsche Stichtelijke Geschriften

W. Zuidema
1912 Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History  
Door het gemeentebestuur van Scbittorf, in 't van ouds half Nederlandsche graafschap Bentheim, belast met de ordening van het archief, vond ik in eenige 17d eeuwsche registers strooken perkament, bij 't inbinden gebruikt, en blijkbaar afkomstig uit een hs, dat wel 't eigendom zal geweest zijn van het huis der zusteren des gemeenen levens aldaar, dewijl er geen andere geestelijke instelling heeft bestaan. Ze zijn op mijn voorstel geschonken aan de Landesbibliothek te Hannover; de inhoud, voor
more » ... de inhoud, voor zoover leesbaar, volgt hier. Wat ik, ten gevolge der verwoestingen door 's boekbinders naald aangericht, bij gissing moest lezen, is tusschen [ ] geplaatst ; wat ik niet gissen kon, door.... aangeduid. De taal behoort thuis bewesten IJsel, doch in het bladwijzerfragment (van ander hs ?) beoosten; het schrift is staand en fraai, met vele roode onder-en aanstrepingen. [ro, k. 1.] ... wat dat ic binne [n] den dage of [te der] nacht mi mesgrepen hebbe t[egens m]inen here tegens minen god [,daer] of
doi:10.1163/187124012x00211 fatcat:aonzwpwi6vgsxfm6n3g4ldo7hm