Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu – próba oceny skuteczności

Joanna Juchniewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2013 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Streszczenie Do najstarszych i najistotniejszych sfer działalności organu przedstawicielskiego należy funkcja kontrolna. Celem kontroli prowadzonej przez organ przedstawicielski jest zbadanie pewnej sfery działalności rządu, wykrycie i wskazanie nieprawidłowości, a także podjęcie działań zmierzających do uniknięcia wykrytych nieprawidłowości w przyszłości. Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, której podstawę stanowi art. 95 ust. 2 Konstytucji, następuje przy zastosowaniu szeregu instrumentów,
more » ... egu instrumentów, wśród których można wskazać instrumenty indywidualnej kontroli poselskiej (interpelacji poselskich, zapytań poselskich, pytań w sprawach bieżących i informacji bieżącej), działalność komisji sejmowych, w tym sejmowych komisji śledczych, oraz instrumenty kontroli prowadzonej przez całą izbę. Skuteczność tych instrumentów może być rozpatrywana w wielu płaszczyznach -od możliwości korzystania z nich przez ugrupowania pozostające w opozycji do większości rządzącej, po ocenę realizacji celów, jakie z każdym z instrumentów kontroli się wiążą; niezbędne jest także zdefiniowanie kryteriów kontroli sejmowej.
doi:10.15804/ppk.2013.01.01 fatcat:sqgyk6i47be6hl47uu7ey5rphm