A Technological Step in Nursing Education: IMventro-sim

Merdiye Şendir, Ela Yılmaz Coşkun
2016 Journal of Academic Research in Nursing  
ÖZ Hemşirelik eğitiminde simülasyon türleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu türlerden biri bilgisayar destekli simülasyonlardır. Teknolojinin sunmuş olduğu birçok avantaj bu tür programlarda bir aradadır, interaktif eğitim sağlanarak eğitimin niteliği artmakta ve öğrenme süreci kolaylaşmaktadır. Bu makalede, bilgisayar destekli simülasyon eğitimi ve araştırmacılar tarafından geliştirilen IMventro-sim (Ventrogluteal Bölge İntramüsküler İlaç Uygulama Becerisi Bilgisayar Destekli Simülasyon)
more » ... imülasyon) programın tanıtımı, geliştirilme amacı ve özellikleri paylaşılmış olup, sağlık profesyonellerinin bilgilendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, dolayısıyla hemşirelik eğitiminin niteliğinin ve gücünün artması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, bilgisayar destekli simülasyon, ventrogluteal bölge, intramüsküler enjeksiyon, IMventro-sim ABSTRACT Simulation types in nursing education have been increasing day by day. One of these simulation types is computerbased simulation. Many advantages derived from technology are embedded in these programs, and the quality of education increases, and learning process is facilitated through achieving interactive learning process. In this paper, computer-based simulation education and IMventrosim (Ventrogluteal Area Intramuscular Medication Application Skill Simulation) developed by researchers are introduced, and it is aimed to inform and encourage healthcare professionals, with resultant increase both in the quality and the impact of nursing education.
doi:10.5222/jaren.2016.103 fatcat:tvj3jbqn4ndonoilpqdvycjwwq