DUT Guide: Peer-Feedback

Rikke von Müllen
2019 Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift  
Peer-feedback er et populært svar på flere forskellige udfordringer, de videregående uddannelser står overfor. Det er også en meget kompleks pædagogisk praksis med mange led, som på lige så mange måder kan kompromitteres med det resultat, at peer-feedback ikke fører til de læringsmål, der var intenderede. Denne artikel vil derfor give nogle både forskningsbaserede og praktisk afprøvede bud på, hvad de vigtigste principper er for den praktiske gennemførelse af peer-feedback.
doaj:3309f64f922246a2a57a3dc5b24634a8 fatcat:cbw3cuactncyfaomcztdetvjku